Sběr papíru

Od měsíce září sbíráme opět  starý papír. Děti mohou papír nosit každý den do třídy nebo na určené místo do přízemí školy. Počet kilogramů můžete napsat přímo na balíček a pak nahlásit třídní učitelce nebo je možnost zvážení sběru ve třídě. 

    Jestliže máte větší množství papíru, můžete ho přivézt autem, ale musíte se konkrétně domluvit na čase s panem školníkem nebo třídní učitelkou.