28.2. Den otevřených dveří - info v žákovské knížce.

16.4. Jarní fotografování žáků - podrobné info v žákovské knížce.

30.4.  Ve dnech 6. a 7. května volno pro žáky stanovené ředitelem školy.

         Družina není v provozu.

23.5. Focení třídy, skupin žáků - foto třídy 20 Kč, skupina 15 Kč.